тема
Python менен JSON
Python Boolean
Matplotlib менен график түзүү
Python өтүнүчтөрү
Python эсептегич
Python тилинде SQRT
Python таза экран
Python окуу файлы
Python формат сап
Numpy нөлдөр
Python литералдары
Python OOPs түшүнүктөрү
Python генераторлору
Сап башталат () жана аяктайт ()
Pythonдогу CSV файлдар
Python while Loop
Python Enumerate
Python тизмесин түшүнүү
Python File Handling
Python datetime
Комментарийлер Python
Python циклдери
Python Lambda
Python Variables
Python ачкыч сөздөр
Python Exception
Python жергиликтүү жана глобалдык өзгөрүлмөлөр
Pythonдогу жасалгалоочулар
Python тизмелери
Эгерде Python билдирүүсү
Python'догу демейки аргументтер жана позициялык аргументтер
Python For цикл
Python Web Scraping Beautiful шорпону колдонуп
Python сөздүк
Python топтому
Python'догу Tuples
Python Pass, Break жана Continue
Python сандары
Jupyter дептери
Python тизмесинен Max табуу
Python функциялары
Python операторлору
Python негизги синтаксиси
Python String
Python Hello World - Биринчи Python программаңызды жазуу
Python орнотуу - Python менен иштөө
Translate »