тема
OSI модели
Маалыматтар базасынын мүнөздөмөлөрү
Маалыматтардын көзкарандысыздыгы
Маалыматтар базасынын компоненттери
Маалыматтар базасынын архитектурасы
ДББнын түзүмү
Файлдарды иштетүү тутуму
Берилиштер базаларын башкаруу системасы
МББдагы таблицалар
ДББМдеги көрүнүштөр
МББдагы материалдаштырылган көрүнүштөр
Маалыматтар базасынын схемасы
Берилиштер базасы инстанциясы
Берилиштер базасы
Маалыматтарды аныктоо тили - DDL
Маалыматтарды манипуляциялоо тили - DML
Маалыматтарды башкаруу тили - DCL
Транзакцияны башкаруу тили - TCL
Маалыматтар базасынын интерфейси
МББдагы маалымат моделдери
Объектке негизделген маалымат моделдери
Физикалык маалымат моделдери
Жазууга негизделген Маалыматтын моделдери
ER маалыматтар моделинин негизги түшүнүктөрү
ER маалыматтар модели
ER диаграммасын реляциялык таблицаларга айландырыңыз
Маалыматтар базасынын абстракциясы
Маалыматтар базасынын колдонуучулары жана администраторлору
Реляциялык суроо тилдери
Relational Calculus - Tuple Relational Calculus - Domain Relation Calculus
МББдагы файлдарды уюштуруу
МДБда ырааттуу файл уюштуруу
Heb File Organization in DBMS
HB / DBMSтеги түздөн-түз файлдарды уюштуруу
Индекстелген ырааттуу мүмкүндүк алуу методу (ISAM)
B + Tree File Organization
DBMSтеги кластердик файлдарды уюштуруу
Маалыматтар сөздүгү жана маалыматтар сөздүгүнүн түрлөрү
Маалыматтар сөздүгүнүн түзүмү, көрүнүштөрү жана архитектурасы
Маалыматтар сөздүгүнүн функциялары, артыкчылыктары жана кемчиликтери
Индекстөөнүн негизги түшүнүктөрү - Иреттелген индекстер
B + Tree жана Extensions түшүнүктөрү - B + жана B Tree индекси файлдары МДБда
Бир нече ачкыч
Хэшинг түшүнүктөрү
Bitmap индекстери, артыкчылыктары жана кемчиликтери
Маалыматтар базасынын индекси
Реляциялык моделдер
Маалыматтар базасынын ачкычтары
Маалыматтар базасынын чектөөлөрү
Маалыматтар базасынын бүтүндүгү
МББдагы реляциялык сет операторлору
Тутум каталогу
ДББЖдагы Коддун эрежеси
МББда нормалдаштыруу
Биринчи кадимки форма (1NF)
Экинчи Нормалдуу форма (2NF)
Үчүнчү Кадимки Форма (3NF)
Boyce-Codd Normal Form (3.5NF) - BCNF
Төртүнчү Нормалдуу форма (4NF)
Бешинчи Нормалдуу форма (5NF)
Маалыматтар базасында нормалдаштыруу
Маалыматтар базасында Нормалдаштыруу жана Нормалдаштыруу ортосундагы айырмачылык (DBMS)
Маалыматтар базасынын транзакциясы (DBMS)
МББдагы параллелдик контроль
DBMS Deadlock
Маалыматтарды резервдик көчүрмө жана калыбына келтирүү DBMS
МДБдагы өзгөчө учурлар
МББдагы триггерлер
DBMSдеги маалымат түрлөрү
Өркүндөтүлгөн SQL
ДББЖда иштөөнү тандаңыз
МББдагы NULL мааниси
DBMS ичинде сорттоо
МББдагы агрегация
ДББЖга кошулуу
МББдагы кошумча суроолор
МББдагы өз ара байланыштуу сурамдар
ДББЖда биримдик
DBMS ичинде минус
МББда кесилишүү
DBMS ичинде атын өзгөртүү
DBMS боюнча айырмаланат
DBMS сыяктуу
DBMS'теги Rownum
МББдагы шарттуу көзөмөл
ДББда иштин баяны
МББдагы курсорлор
Сураныч, ДББЖда иштетүү
МББдагы тандоо алгоритми
Файлдарды сканерлөө DBMS
DBMS индексин сканерлөө
МББдагы туташуу, ажыроо жана терс көрүнүш
DBMSке кошулат
ДББЖдагы кайталанма элиминация
МББда топтоо
ДББЖда иштөөнү орнотуу
DBMSке тышкы кошулуштар
DBMSке комплекстүү кошулуулар
МББдагы туюнтмаларды баалоо
МББдагы реляциялык туюнтмалардын трансформациясы
МББдагы эквиваленттик эреже
МББдагы сорттоо методу
МББда сурамдарды оптималдаштыруу
МББдагы материалдаштырылган көрүнүштөр (MV)
МББдагы баалоо пландары
МББдагы сөз айкаштарынын статистикасын баалоо
МББнын көлөмүн баалоо (тандоо)
МББда операторду баалоо ыкмалары
МДБда баалоо пландарын тандоо
МББдагы маалыматтар базасынын транзакциясы
МББдагы транзакцияны башкаруу концепциясы
МББдагы транзакциянын модели
ДББЖдагы графиктер
Транзакциянын атомдуулугу жана МДБда туруктуу болуу
МББдагы журналдар
Алдын-ала жазуу Кирүү DBMS
МББдагы көмүскө маалыматтар базасы
ДББда сактоо структурасы
ДББЖдагы дайындарга мүмкүндүк алуу
DBMS ичинде маалыматтардын камдык көчүрмөсү
DBMS ичинде маалыматтарды калыбына келтирүү
DBMSтеги көлөкөлүү пейджинг
МББда параллелдүү транзакциялар менен калыбына келтирүү
ДБМде калыбына келтирүүнүн өркүндөтүлгөн ыкмалары
ДББЖдагы транзакцияны изоляциялоо
ДББЖда транзакцияны бөлүү деңгээли
МББдагы транзакциянын сериалдаштырылышы
Транзакцияны изоляциялоо ДББЖда жүргүзүү
DBMS тутумундагы бөгөттөрдү жөндөө
DBMSке киргизилген SQL
МББдагы динамикалык SQL
МББдагы документтердин маалыматтар базасы
МББдагы XML маалыматтар базасы
DBMS тутумундагы XPath
МББдагы XQuery
Маалыматтар базасын Системалык маалымат базасында таркатуу
МББдагы маалыматтарды фрагментациялоо
ДББЖда таркатылган сурамдарды иштеп чыгуу
МББда бөлүштүрүлгөн шайкештик
МББда Oracle программасында маалыматтар базасын түзүү
Translate »